novinky

Příprava výstavby bytového domu Nový Knín

Komplexní zajištění technického dozoru investora pro připravovanou akci výstavby bytového domu Nový Knín v rozsahu 16 bytových jednotek. Investor na příslušné služby využívá celé spektrum nabízených služeb technického dozor investora včetně dozoru projektanta a celkové optimalizace.

Na základě spolupráce s investory s Dobříše společnost Comfort space, a.s. získala zakázku na komplexní posouzení stavební přípravy projektové dokumentace bytového domu s výstavbou v lokalitě Nový Knín. V rámci celého systému spolupráce je zde optimalizována stavební dokumentace do optimálnějších stavebních prvků včetně snížení ceny v rovině budoucí výstavby o cca 12% oproti původně navrženým technologiím.

V rámci celé zakázky zde dále probíhá technický dozor projektanta v přípravě dokumentace pro provedení stavby, kontrola rozpočtu dodávek jednotlivých dodavatelských zhotovitelů až po technický dozor na stavbě, který bude probíhat v roce 2017.

Investičně se tato stavební zakázka pohybuje v rozmezí 10 – 12 milionů korun.