novinky

Developerský projekt rodinných pasivních domů

V rámci realizace zakázky společnost Comfort space, a.s. zajišťuje pro developerskou společnost technický dozor investora v komplexní optimalizaci projektu výstavbu 30 rodinných domů a jednoho bytového domu na okraji Prahy. Investiční akce se pohybuje v rozmezí 450 – 500 milionů korun.

Společnost Comfort space, a.s. byla oslovena v roce 2015 developerskou skupinou investorů k realizaci komplexního zajištění technického dozoru a přípravy výstavby 30 rodinných domů včetně jednoho bytového domu v lokalitě na okraji Prahy východ.

Systém spolupráce je založen na podkladu komplexní ochrany investora před vícenáklady na výstavbu a realizaci všech nemovitostí s možností využití dotací Nová zelená úsporám pro výstavbu rodinných domů. V rámci této zakázky zástupci společnosti investora projevili zájem i na komplexním posouzení energetické náročnosti budov s vypracováním technologické analýzy a doporučení stavebních technologií včetně TZB pro budoucí provoz budov s nízkou finanční provozní náročností a udržitelností vysokého standardu mikroklimatu v budovách.

V rámci této probíhající zakázky probíhá taktéž technický dozor a poradenství v rovině kontroly vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby jako jednostupňové řešení přípravy projektu pro následný výběr generálního zhotovitele stavby.

V komplexním plánu bude k samotné výstavbě docházet v roce 2017 s průběhem do roku 2018 k finální podobě a realizaci celého díla, kdy společnost Comfort space, a.s. bude celou zakázku dozorovat i v rámci celé realizace.

Svým investičním rozsahem patří tato zakázka k středně velkým investičním akcím, na kterých se společnost Comfort space, a.s. v rámci technického dozoru investora podílí s využitím všech odborných služeb poskytovaných developerovi.