novinky

Regenerace bytových domů Teplice Proboštov

Komplexní zajištění technického dozoru pro městkou část Teplice Proboštov z hlediska investiční akce regenerace bytových domů Proboštov s možností využití dotační podpory IROP na snížení energetické náročnosti budov. V rámci technické přípravy dokumentace je součástí i poradenství.

V rámci stavebního záměru obce Proboštov byla společnost Comfort space, a.s. vybrána na dodávku služeb v oblasti technického zpracování podkladů pro regeneraci bytových domů. Zde proběhli nezbytné technické posudky na stran kvality současného technického stavu nemovitosti s vyhodnocením do stavu technického zhodnocení budoucích nákladů na odstranění vad včetně nového zateplení budovy na obálce.

V rámci přípravy zakázky se jedná o komplexní servis společnosti Comfort space, a.s. s využitím ostatních divizí společnosti v přípravě prováděcí projektové dokumentace, zpracování energetické optimalizace budoucího řešení zateplení až po kumulativní rozpočet a zpracování slepého výkazu výměr.

Celý projekt je zaměřen na podmínky dotační podpory IROP 37 výzvy s nastavením podmínek pro splnění požadovaných hodnot směrnice této výzvy s možností čerpání dotace až do výše 30% z uznatelných nákladů.