dotace

Reference technického dozoru investora

Naše práce má konkrétní podobu a výsledky, které jsou zde reprezentovány výčtem realizovaných projektů, které byly poskytovány klientům v období od roku 2009 až do dnešní doby. Jednotlivé akce byly na různých stupních poskytovaných služeb od komplexního zajištění dozoru investora přes dílčí dozor projektových činností s kontrolami na stavbě.

Všechny uvedené reference jsou prací našich technických specialistů, kteří mají za sebou mnoho dalších akcí, které zde není možné všechny prezentovat z důvodu ochrany soukromí našich zákazníků.