sluzby

Rozsah poskytovaných služeb v oblasti technického dozoru investora

Technický dozor investora (dále jen TDI) je soubor služeb a know-how, které zahrnuje mnoho specifických technických znalostí v rámci staveb včetně přípravy stavební dokumentace a právní rozsah sjednávaných podmínek mezi dodavatelem a investorem.

Služby pro naše klienty

Společnost Comfort space, a.s. je v rozsahu TDI zastoupena 18 specialisty na dozory staveb v rozsahu pozemního stavitelství pro realizaci dohledu výstavby novostaveb a revitalizací nemovitostí napříč celou ČR.

V rámci jednotlivých úkonů jsme schopni realizovat níže uvedený souhrn služeb, které TDI zahrnuje:

  • Poradenství v oblasti výstavby a rekonstrukcí budov.
  • Kontrola projektové dokumentace pro stavební povolení či provedení stavby.
  • Optimalizace projektů v oblasti technologií, řemesel a výdajů na stavební činnosti.
  • Snížení investiční náročnosti projektů vzhledem k realizaci a provozu.
  • Kontroly rozpočtování stavebních dodávek včetně obsahu smluv.
  • Výkon stavebního dozoru při realizaci stavebních opatření.
  • Zastupování investora v rámci reklamační řízení, řešení sporných situací a návrhy řešení.

Všechny uvedené činnosti vykonávají naši specialisté s 15 až 20 letou praxí na stavbách s maximální profesionalitou ve vztahu k zastupování investora a jeho zájmům realizovat veškerá stavební opatření s předem definovaným rozpočtem a harmonogramem. V rámci všech uvedených služeb společnost Comfort space, a.s. garantuje svým klientům výkon TDI smlouvou o poskytování technického dozoru investora a je pojištěna na rámec škody do 20 mil. korun.

loga_asociace_kolaz