kontrola-projektu_web

Kontrola projektové dokumentace pro stavební povolení či provedení stavby

Stavební dokumentace pro realizaci výstavby či stavební povolení je jedním z kritických bodů všech doposud posuzovaných částí připravenosti investora, jak je kvalitně či nekvalitně  dokumentace včetně budoucího rozpočtu připravena na budoucí realizaci záměru investora.

Kontrola projektové dokumentace

Naší prací je kompletní kontrola stavební dokumentace pro stavební povolení či provedení stavby. V těchto místech se však nachází mnoho velmi obecných či nepřesných definicí, kde posléze mohou investorovi při samotné realizaci vznikat škody na straně kvality výstavby či neočekávaných vícenákladů. Při nekvalitně připraveném projektu je dáváno do rukou zhotovitele velmi široké spektrum možností, jak stavbu na počátku finančně podhodnotit a při realizaci výstavby jak tento finanční efekt dohnat v rámci neočekávaných nákladů.

Jestliže chce být investor před těmito nešvary dodavatelů ochráněn, je třeba mít precizně a detailně zpracovanou projektovou dokumentaci, kde jsou pro zhotovitele zcela jasně definované technologie, stavební postupy a řešení výstavby.

Nezávislé a objektivní posouzení

V tomto ohledu kontrola projektové dokumentace nezávislým odborníkem je tím nejlepším podkladem pro doplnění projektu o další nezbytné detaily či závazné postupy výstavby včetně kontroly navrhovaných technologií, zda jsou tyto technologie voleny správě ve vztahu k požadavkům na výsledek stavby investorem.

Projekty nízkoenergetických a pasivních domů

Vzhledem k nastávajícím trendům v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů je kontrola projektové dokumentace i podkladem pro možné získání dotací z programu Nová zelená úsporám, kdy je investor nucen dokládat správnost výstavby domu tzv. blower door testem těsnosti obálky budovy. Pokud již v samotném základu projektu pro tento druh výstavby není dostatek technologických opatření, může se v rámci výstavby investor dostat do situace, že jeho nemovitost předmětným testům nevyhoví a těžko se bude dovolávat svých práv, pokud dokumentace není připravena na podmínky těchto požadavků.

V případě, že uvažujete o výstavbě jakékoliv nemovitosti a chcete mít záruku, že Vaše stavba nebude předražená či investičně náročná, neváhejte a kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme své služby pro posouzení Vaší projektové dokumentace.