rozpocty

Kontroly rozpočtování stavebních dodávek včetně obsahu smluv

Komplexní řešení rozpočtů pro provedení stavby se skládá z několika služeb souvisejících s kontrolou projektové dokumentace, analýzou správnosti aplikovaných technologií až po definici jednotlivých položek v rámci prováděcí dokumentace pro realizaci výstavby.

Správný podklad pro rozpočet

Jestliže chce mít investor správný podklad pro výběr vhodného dodavatele stavby, je dobré, aby v rámci položkového rozpočtu získal od projektanta stavby detailní výkaz výměr a položkově slepý rozpočet s rozpadem na veškeré technologické prvky a řemesla. Na základě takto postaveného výkazu lze již zkontrolovat správnost jednotlivých položek v souvislosti s projektovou dokumentací pro provedení stavby.

Následně, když je tento výkaz pro položkový rozpočet zkontrolován, může investor zadat své poptávky u potenciálních zhotovitelů stavby s požadavkem na striktní dodržení dodaného výkazu s doplněním objemů v rámci časů a s tím související ceny.

Kontrola nabídkových cen a smluv

Na základě takto připravených rozpočtů posléze dochází ke kontrole nabídek od zhotovitelů a posouzení objektivní cenové nabídky, která není úmyslně podceněná nebo naopak cenově nevýhodná.

Na základě toho dochází i k posouzení samotných smluv o dílo, kde je posuzována záruka dodavatele, platební podmínky, způsob řešení reklamací apod.

Cílem této práce technického dozoru je optimalizace všech případných rizik ještě dříve než dojde k výběru dodavatele pro zhotovení stavby a stanovení pravidel, které chrání zájmy investora.

Pokud máte zájem minimalizovat svá rizika v rámci výstavby či rekonstrukce své nemovitosti, neváhejte a kontaktujte nás.