optimalizace-projektu

Optimalizace projektů v oblasti technologií, řemesel a výdajů na stavební činnosti

Každý projekt je svým způsobem originální ve vztahu k navrhovaným technologiím a způsoby realizace výstavby. Pokud si investor není na 100% jistý tím, jak by měla v průběhu výstavby fungovat jeho investice a zda je vše navrženo dle představ investora, je zde možné přistoupit k tzv. optimalizaci projektu ještě dříve, než se investor pustí do samotné realizace výstavby.

Posouzení technologií a stavebních prvků

Samotná optimalizace je krok technického posouzení stavebně technických prvků obálky budovy, způsob zaizolování včetně správného dimenzování izolantů, výplní otvorů a zateplení střešních konstrukcí včetně podlah. Následuje podrobná kontrola navrženého systému vytápění včetně systému dodávky teplé užitkové vody, rozvodů sanity, řešení osvětlení, neboli TZB. Dále se zde posuzují stavební materiály, prvky, které řeší statiku objektu až po povrchové úpravy jednotlivých svislých či horizontálních konstrukcí.

Technická zpráva s doporučením na změny

Výsledkem je souhrnná zpráva, jaké konstrukce je možné optimalizovat, jaké technologie případně zvolit jako alternativní způsob topení ve vztahu k budoucímu provozu budovy, větrání či chlazení.

Na investorovi je posléze rozhodnutí, zda tato optimalizace je pro něj podstatnou změnu, která má za cíl snížení investičních požadavků na způsob výstavby nemovitosti, provozní náklady v teple, chlazení či dodávkách teplé užitkové vody. V případě, že je investorem dodán položkový rozpočet stavby, lze tento rozpočet zkontrolovat a připomínkovat i na úrovni detailního materiálového a řemeslného výkazu.

Chcete-li mít jistotu, že Váš dům je navržen optimálně i v rovině proveditelnosti výstavby bez dalších rizik zvýšení investiční ceny po dobu výstavby a následného užívání nemovitosti, kontaktujte nás, provedeme komplexní posouzení Vašeho projektu s navržením optimalizace projektu a souvisejících technologií.