investice

Snížení investiční náročnosti projektů vzhledem k realizaci a provozu

Snížení ceny budoucí investice lze pouze za předpokladu, že posoudíme komplexní projektový záměr s navrženými technologiemi, energetickou náročností budovy včetně podmínek navržených postupů výstavby budoucího zhotovitele stavby. Jestliže existuje objektivní příčina, že původně naplánovaná výstavba či rekonstrukce v rámci své připravenosti přináší zbytečné vícenáklady na provedení opatření, připravíme pro danou situaci analýzu projektového záměru, navržení optimalizace projektu ve fázi připravenosti na budoucí realizaci a vyčíslíme investorovi možnou míru úspor.

Snížení investice z několika pohledů

V rámci snížení investičních cen jde o několik různých vyčíslení. V první řadě se jedná o náklady na pořízení technologií a jejich primární uplatnění v rámci výstavby. Dále se jedná o vyvážení technologického řešení ve vztahu k užívání budoucího řešení nemovitosti a jejímu řešení v otázkách kvality výstavby a požadavků ze strany investora. V poslední řadě se jedná o provozní náklady na provoz veškerých primárních energetických systémů pro dodávky tepla, teplé užitkové vody, chlazení, větrání až po případné využívání obnovitelných zdrojů v rámci nízkoenergetických domů.

Životnost versus investice

Vedle primárních nákladů, které vznikají na straně jednorázové investice, se z našeho pohledu posuzuje i návratnost investic do obnovitelných zdrojů, životnost jednotlivých technologií, potenciální problémy se zárukou a opravami versus investiční náklady na jejich pořízení. V rámci takovýchto posouzení posuzujeme účelnost využití dotací pro novostavby, zda náklady způsobilé pro získání dotací jsou správně vynaloženými náklady.

Investice a provozní náklady

Jestliže se investoři zaměří nejen na své primární výdaje pro výstavbu, ale myslí i na budoucí provozní náklady, které je třeba velmi dobře spočítat, je možné takovýmto opatřením připravit seznam úprav, které přinesou investorům nejen jednorázové úspory při výstavbě či rekonstrukcích.

Máte-li zájem o nezávislé a objektivní posouzení Vašeho záměru s optimalizací stavební a provozních nákladů na provoz, kontaktujte nás, připravíme pro Vás informace s tím související.