zastupovani

Zastupování investora v rámci reklamační řízení

Konečná fáze dokončení a předání stavby může být ovlivněna různými faktory, které se nashromáždí po dobu realizace výstavby díla. V tomto ohledu naši specialisté, kteří na stavbě provádějí technický dozor investora, pro předání stavby zpracovávají komplexní zhodnocení realizace díla zhotovitelem a popisují zde případné nedostatky, které provázeli realizaci.

V tomto ohledu mají tyto informace přímí vliv na vyúčtování konečných stavebních prací, kvalitu dodávky a finanční nárok na odměnu zhotovitele.

Finálním dokumentem pro jednání zadavatele vůči zhotoviteli je souhrnná technická zpráva technického dozoru stavby s vedlejším doporučením, jak se případně vypořádat s některými vadami či nekvalitně provedenými prvky stavby v rovině finančního nároku na slevu či opravy související s provedením díla.

Tuto činnost realizuje technický dozor v rámci své smlouvy o výkonu technického dozoru a nelze ji realizovat jakkoliv separátně.