I'm an image title.
I'm an image title.
I'm an image title.

10 DŮVODŮ PROČ

VYUŽÍT SLUŽEB

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

Dáme Vám dostatek důvodů proč předcházet na stavbě problémům formou profesionální kontroly, než se s problémy setkat na samotném konci stavby, vyúčtování či převzetí stavby.

realizace přes 500 případů

10 DŮVODŮ K TECHNICKÉMU DOZORU INVESTORA

 • kontrola_projektu.jpg

  KONTROLA PROJEKTU

  Řada projektů je připravena v základním provedení pro stavební povolení a je zde celá řada věcí, které zde nejsou v rámci stavebních postupů a kvality výstavby stanoveny. Kontrola projektu je velice důležitým začátekm každé stavby.

 • kontrola_rozpoctu.jpg

  KONTROLA ROZPOČTU

  Rozpočet stavby je třeba kontrolovat velice pečlive s ohledem na navržené stavební postupy, materiály a konečné vybavení stavby z hlediska technologií, sanity a způsobu výstavby. Je třeba myslet na mnoho maličkostí.

 • kontrola_smlouvy.jpg

  KONTROLA SMLOUVY

  Smlouva musí zajistit stavebníkovi jistotu, garance a kvalitu výstavby s dodržením projektu, rozpočtu a harmonogramu. Děravá smlouva stojí investory mnoho finančních prostředků nad rámec svých plánů.

 • harmonogram.jpg

  HARMONOGRAM

  Harmonogram výstavby je důležitým prvkem ve vztahu k rozpočtu a stanovení technologických postupů, mylníků pro přebírání dílčích částí stavby a řešení profinancování. Mnohdy požadavkem hypotečních bank a čerpání úvěru.

 • stavebni_postupy.jpg

  STAVEBNÍ POSTUPY

  Dodržování stavebních postupů v rámci výstavby, technologické časy a skladby bývají nejčasteji opomíjeným tématem staveb. Právě proto na samotném konci stavby se mnohé nedostatky projevují svými vadami a nekvalitou provedení.

 • cerpani_rozpočtu.jpg

  ČERPÁNÍ ROZPOČTU

  Kontrola prostavěnosti v závislosti na smlouvě, harmonogramu a rozpočtu je dalším důležitým aspektem kvalitního řízení stavby včetně předávání a proplácení dílčích částí stavby v rámci plnění smlouvy o dílo.

 • nedodelky.jpg

  NEDODĚLKY

  Každá stavba trpí určitou mírou nedodělků a detailů, které je třeba v průběhu stavby neustále dokumentovat a odstraňovat, tak aby výsledek stavby byl co možná nejlepší. Pouze pravidelná kontrola tomuto může pomoci.

 • predani stavby.jpg

  PŘEDÁNÍ STAVBY

  Finální předání stavby spolu s revizemi, certifikáty, zkouškami a osvědčními včetně uzavření stavebního deníku se stávají podkladem pro uzavření stavby, následné vyúčtování nákladů a přípravu pro kolaudaci stavby.

 • vyuctovani.jpg

  VYÚČTOVÁNÍ STAVBY

  V rámci vyúčtování je třeba řešit méněnáklady, vícenáklady, skutečné provedení stavby včetně požadavků investora po dobu výstavby. Kvalitně zpracovaný a vedený rozpočet umožní ukončit stavbu bez sporů a ztrát.

 • kolaudace.jpg

  KOLAUDACE STAVBY

  Kolaudace v rámci stavebního řízení s předáním veškerých dokumentů na stavební úřad, a následné zapsání nemovitosti do katastru nemovitostí. U hypotéčních úvěrů podmínkou dokončení stavby a jejího financování.

KONTROLY NEMOVITOSTÍ PŘED PŘEVZETÍM

NOVOSTAVBY  BYTŮ A DOMŮ

Komplexní prohlídky a zhodnocení technického provedení

Prověření technické dokumentace skutečného provedení s realitou výstavby rodinných domů, bytů či rekonstrukcí. Nejčastějšími vadami jsou ty nejméně očekávané z hlediska rozvodů topení, elektroinstalací až po klasické nedostatky v oblasti povrchových úprav a dokončení detailů kolem podlah, oken a dveří, zárubní, apod. Téměř každá stavby má své nedodělky, které je potřeba odstranit a dopracovat.

Přebírejte kvalitní a zkontrolované nemovitosti

NEODSTRANITELNÉ A SKRYTÉ VADY

Konstrukční vady a nedodržení technologických postupů

 

Kontrola stavebních postupů při výstavbě hrubé stavby, zajištění zkoušek kvality betonů, izolantů, utěsnění, rovinatosti a kolmosti konstrucí, rozměrů jednotrlivých dispozic až po kontroly TZB zařízení. Něketré vady v rámci stavebních postupů jsou nevratné a mnohdy se na domech projeví až za několik let užívání domu.

Stavte s jistotou a nechte se námi zastoupit.

VŠECHNY SLUŽBY NA JEDNOM MÍSTĚ

ZÍSKEJTE NEZÁVISLOU

NABÍDKU

Zpracujeme pro vás přehlednou nabídku všech služeb s jejich naceněním.

SROVNEJTE SVÉ ZNALOSTI A RIZIKA

Porovnejte naší nabídku s tím jakou realizujete investici a jak hodně s tím můžete trávit času.

DEFINUJTE JASNĚ SVÉ

CÍLE A POŽADAVKY

Vyhodnoťte co je Vaším cílem.

Jistota & dohled.

Nejistota & úspora.

REFERENCE NAŠICH KLIENTŮ

"Stavební dozor nám přinesl velký klid a možnost řešit detaily, které nám v prvním momentě výstavby nepřišli absolutně důležité"

Jana Krupičková, Praha

"Děkujeme za profesionálně odvedenou práci. Díky koordinaci všech stavebních dodavatelů bydlíme dnes v kvalitně provedném domě"

Milan Vondráráček, Jesenice

"Stavební dozor nám zcela jistě pomohl ušetřit na naší stavbě finance. Nebýt profesionálního vedení stavby, stavba by mohla být výrazně dražší při dosažení stejného výsledku"

Miriam Lukášová, Kladno

 

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa

Comfort space, a.s. , Argentinská 1027/20, 170 00 Praha 7

obchod@cs-as.cz, 602 441 191

IČ: 284 809 70, DIČ: CZ 284 809 70

© 2020 Comfort space, a.s., všechna práva k obsahu tohoto webu vyhrazena.