top of page

NAŠE ZKUŠENOSTI A PRAXE

Naše práce v oblasti technického dozoru staveb je založena na vlastních stavebních zkušenostech, které neustále rozvíjíme a sbíráme díky mnoha realizací stavebních dohledů na stavbách pro naše zákazníky.

Vedle toho realizujeme mnoho technických inspekcí pro nemovitosti, které nám přináší široké spektrum pohledů na vady nemovitostí od novostaveb po objekty staré několik desítek let, kde posuzujeme vznik závad, jejich způsob odstranění až po rozpočty souvisejících stavebních úprav.

V mnoha případech lze ovšem konstatovat, že 70% závad na nemovitostech vznikají primárně nedodržováním technologických postupů, nerespektováním projektové dokumentace či neznalostí s jakou kvalitou by práce měla být na stavbě prováděna.

Velice často tak vznikají i situace, kdy naše posudky závad se stávají podkladem pro soudní znalecké posudky, spodní spory a kauzy, kterým by šlo ve všech případech předejít, pokud by na samotném začátku investor nechal svůj záměr posoudit odborníkem, který by jej upozornil na nedostatky jak v projektech, tak i v rozpočtech a posléze při provádění stavby.

Vzhledem k tomu, že závad na nemovitostech přibývá s novými roky více a více, znamená to, že kvalita stavební výroby jde stále do nižší kvalitativní úrovně, kterou ovšem zákazník zjišťuje bud u předávky stavby nebo po několika letech používání stavby, což je ta nejhorší varianta, se kterou se v mnohých případech nedá nic moc dělat.

Naše práce je preventivní ochrana všech potenciálních budoucích sporů a problémů, které mohou nastat a nastávají.

Věříme, že naše práce pomůže všem, kteří se rozhodnou ve správný okamžik chránit své zájmy svěřením svých požadavků na kvalitu výstavby či rekonstrukce do našich rukou.

 

Budeme rádi Vaše zájmy zastupovat a hájit Vaše investice.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

bottom of page